Ngày 07 / 12 / 2019
Menu
Thông báo chính thức
[24/11/2018]
Tổng hợp lịch thi đấu chi tiết các môn thể thao Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII - Hà Nội
Tổng hợp chương trình các môn thi tại Hà Nội
[22/11/2018]
Thay đổi địa điểm thi đấu môn Teakwondo
[02/11/2018]
Thông báo làm thẻ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018
Để phục vụ cho công tác tổ chức, điều hành Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn thủ tục, quy trình làm thẻ, cấp phát thẻ Đại hội, với nội dung như sau.
[02/11/2018]
Thông báo số 2 về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2018 tại thành phố Hà Nội (tổ chức thi đấu 35 môn), tỉnh Hòa Bình (tổ chức Xe đạp địa hình) và tỉnh Khánh Hòa (tổ chức phân môn Bóng chuyền bãi biển).
[02/11/2018]
Thông báo số 1 về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII
Thực hiện Quyết định số 4171/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII thông báo về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII như sau
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối