Ngày 10 / 12 / 2019
Menu
Kỷ lục của đại hội
Môn thi:
Ngày đạt kỷ lục:

Kỷ lục: Đại hội
Môn thi Nội dung Tên Đoàn Ngày Nơi đạt kỷ lục Kết quả Ghi chú
Lặn 100m khí tài nam Đỗ Đình Toàn TP Hồ Chí Minh 26 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 32.87 Kỷ lục cũ 33.09
100m VHCV nam Nguyễn Thành Lộc TP Hồ Chí Minh 26 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 35.24 Kỷ lục cũ 35.99
Nguyễn Trung Kiên TP Hà Nội 26 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 35.89 Kỷ lục cũ 35.99
100m VHCV nữ Tạ Hoàng Minh Anh TP Hồ Chí Minh 26 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 41.40 Kỷ lục cũ 41.80
Lưu Thị Thanh Thư TP Hà Nội 26 11 2018 Cung thể thaol dưới nước Mỹ Đình 41.45 Kỷ lục cũ 41.80
Nguyễn Thị Hằng Đà Nẵng 26 11 2018 Cung thể thaol dưới nước Mỹ Đình 41.61 Kỷ lục cũ 41.80
4x100m VHCV nam Đồng đội TP Hồ Chí Minh 26 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 2:26.72 Kỷ lục cũ 2:27:00
Bắn súng 10m súng trường hơi đồng đội nam Đồng đội TP Hà Nội 27 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 1.821,1 Kỷ lục cũ 1.759 điểm (Quân Đội - 2014)
10m súng trường hơi Nam Nguyễn Văn Quân Hải Dương 27 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 242.4 Kỷ lục cũ: Tiêu chuẩn 592 điểm; Chung kết: 102.6 điểm
Điền kinh 100m Nữ Lê Tú Chinh TP Hồ Chí Minh 27 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 11.58 Kỷ lục cũ 11.66
Lê Tú Chinh TP Hồ Chí Minh 27 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 11.40 Kỷ lục cũ 11.66
Đẩy tạ nữ Ka Hoa Ninh Thuận 27 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 14.48 Kỷ lục cũ 13.56
Nhảy xa nữ Bùi Thị Thu Thảo TP Hà Nội 27 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 6.29 Kỷ lục cũ 6.28
TS 4 x 400m Nam Đồng đội TP Hà Nội 27 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 03:13.35 Kỷ lục cũ 03:16.12
TS 4 x 400m Nữ Đồng đội TP Hà Nội 27 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 03:45.65 Kỷ lục cũ 03:48.38
TS 4 x 800m Nữ Đồng đội TP Hà Nội 27 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 8:57.70 Kỷ lục cũ 9:07.79
Bắn súng 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ Đồng đội Hải Dương 28 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 1.691 ĐĐ 1.134 điểm CAND - 2014
10m súng ngắn hơi Nữ Lê Thị Linh Chi Quân Đội 28 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 236.2 Chung kết 197.8 Lê Ngọc Thị Ngọc Hoàng - Quân đội 2014
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nữ Nguyễn Thị Thu Hằng Quân Đội 28 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 553 điểm Tiêu chuẩn 367 đ Nguyễn Thị Lệ Quyên - Hải Phòng 2014
25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam Đồng đội TP Hồ Chí Minh 28 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 1.726 Đồng đội 1.717 điểm - Quân đội 2014
25m súng ngắn ổ quay Nam Bùi Quang Nam TP Hà Nội 28 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 580 Kỷ lục cũ: TC 579 điểm Bùi Hồng Phong - TpHCM - 2014
Điền kinh 1.500m Nữ Nguyễn Thị Oanh Bắc Giang 28 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 4:14.67 Kỷ lục cũ 4:18.00
10.000m Nữ Phạm Thị Huệ Quảng Ninh 28 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 35:10.17 Kỷ lục cũ 36:24.25
Phạm Thị Hồng Lệ Bình Định 28 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 35:17.81 Kỷ lục cũ 36:24.25
Ném búa nam Tăng Văn Hải Vĩnh Long 28 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 53.97m Kỷ lục cũ 49.63m
Đỗ Tấn Trưởng Đà Nẵng 28 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 53.92m Kỷ lục cũ 49.63m
TS 4 x 100m Nữ Đồng đội TP Hồ Chí Minh 28 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 45.28 Kỷ lục cũ 45.42
Lặn 100m CVĐ nam Ngô Phúc Sang TP Hồ Chí Minh 28 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 43.15 Kỷ lục cũ 43.97
400m khí tài nữ Lại Hồng Nhung TP Hà Nội 28 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 3:12.68 Kỷ lục cũ 3:12.71
50m VHCV nam Nguyễn Thành Lộc TP Hồ Chí Minh 28 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 15.61 Kỷ lục cũ 15.91
Nguyễn Trung Kiên TP Hà Nội 28 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 15.85 Kỷ lục cũ 15.91
Bắn súng 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nam Đồng đội TP Hà Nội 29 11 2018 ĐHTTTQVIII 1.623 Đồng đội: 1.582 điểm Hải Dương - 2014
Đồng đội TP Hà Nội 29 11 2018 ĐHTTTQVIII 1.634 Đồng đội: 1.582 điểm Hải Dương - 2014
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nữ Đồng đội TP Hà Nội 29 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 1.586 Đồng đội: 1.029 điểm Hà Nội - 2014
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam Ngô Hữu Vương TP Hà Nội 29 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 566 Tiêu chuẩn: 548 điểm Đỗ Đức Hùng - Quân đội - 2014
Nguyễn Tuấn Anh Quân Đội 29 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 550 Tiêu chuẩn: 548 điểm Đỗ Đức Hùng - Quân đội - 2014
Trần Hoàng Vũ TP Hà Nội 29 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 551 Tiêu chuẩn: 548 điểm Đỗ Đức Hùng - Quân đội - 2014
Đỗ Đức Hùng Quân Đội 29 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 551 Tiêu chuẩn: 548 điểm Đỗ Đức Hùng - Quân đội - 2014
25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam Đồng đội TP Hồ Chí Minh 29 11 2018 ĐHTTTQVIII 1.711 điểm Đồng đội: 1.685 điểm Hà Nội - 2014
Đồng đội TP Hồ Chí Minh 29 11 2018 ĐHTTTQVIII 1.719 Đồng đội: 1.685 điểm Hà Nội - 2014
25m súng ngắn bắn nhanh Nam Hà Minh Thành Quân Đội 29 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 585 Tiêu chuẩn: 574 điểm Hà Minh Thành - Quân đội - 2014
Điền kinh 800m Nữ Khuất Phương Anh TP Hà Nội 29 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 2:05.89 Kỷ lục cũ 2:06.13
Ném đĩa nam Phan Thanh Bình TP Hồ Chí Minh 29 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình 47.31 Kỷ lục cũ 46.02
Ném đĩa nữ Lê Thị Lài Sóc Trăng 29 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình 44.92 Kỷ lục cũ 44.47
Lặn 200m VHCV nam Nguyễn Trung Kiên TP Hà Nội 29 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 1:22.60 Kỷ lục cũ 1:23.50
50m CVĐ nam Ngô Phúc Sang TP Hồ Chí Minh 29 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 19.60 Kỷ lục cũ 20.09
Nguyễn Ngọc Huynh Đồng Nai 29 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 19.92 Kỷ lục cũ 20.09
Bắn súng 10m súng ngắn hơi Nam Hoàng Xuân Vinh Quân Đội 30 11 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 237,3 Chung kết: 207,0 điểm Hoàng Xuân Vinh - Quân đội - 2014
50m súng trường nằm Nam Nguyễn Duy Dũng Quân Đội 30 11 2018 DHTTTQVIII 591 Tiêu chuẩn: 590 điểm Tạ Ngọc Long - Vĩnh Phúc - 2014
Điền kinh 5.000m Nữ Nguyễn Thị Oanh Bắc Giang 30 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 16:35.30 Kỷ lục cũ 17:06.05
Phạm Thị Hồng Lệ Bình Định 30 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 16:57.84 Kỷ lục cũ 17:06.05
Nhảy 3 bước nam Nguyễn Văn Hùng TP Hà Nội 30 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 16.27 Kỷ lục cũ 15.98
Nhảy cao nam Vũ Đức Anh Hải Phòng 30 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 2.23 Kỷ lục cũ 2.09
Nguyễn Thành Nhân Tiền Giang 30 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 2.15 Kỷ lục cũ 2.09
Cao Võ Ngọc Long TP Hồ Chí Minh 30 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 2.15 Kỷ lục cũ 2.09
Nhảy cao nữ Phạm Thị Diểm Hậu Giang 30 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 1.87 Kỷ lục cũ 1.80
Dương Thị Việt Anh Bạc Liêu 30 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 1.85 Kỷ lục cũ 1.80
Bắn súng 10m súng trường hơi Nữ Đỗ Thuý Hiền Vĩnh Phúc 01 12 2018 ĐHTTTQVIII 616,9 Chung kết: 494,9 điểm Dương Thị Mỹ Phượng - Hà Nội - 2014
25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam Đồng đội TP Hồ Chí Minh 01 12 2018 ĐHTTTQVIII 1.691 Đồng đội: 1.676 điểm Hà Nội - 2014
Bơi Nam - Hỗn hợp 400m Trần Hưng Nguyên Quân Đội 01 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 4:22.56 Kỷ lục cũ 4:26.97
Nguyễn Huy Hoàng Quảng Bình 01 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 4:23.25 Kỷ lục cũ 4:26.97
Nam - Tự do 100 m Hoàng Quý Phước Đà Nẵng 01 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 49.79 Kỷ lục cũ 50.92
Nam Nữ - Tự do phối hợp 800m Đồng đội TP Hồ Chí Minh 01 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 8:01.81 Kỷ lục cũ 8:10.38
Đồng đội Quân Đội 01 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 8:07.41 Kỷ lục cũ 8:10.38
Nữ - Hỗn hợp 200m Nguyễn Thị Ánh Viên Quân Đội 01 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:19.43 Kỷ lục cũ 2:19.55
Nữ - Tự do 100 m Nguyễn Thị Ánh Viên Quân Đội 01 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 57.26 Kỷ lục cũ 57.85
Điền kinh 3.000m CNV nam Đỗ Quốc Luật Quân Đội 01 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 8:59.6 Kỷ lục cũ 9:02.00
Nguyễn Trung Cường Hà Tĩnh 01 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 9:01.5 Kỷ lục cũ 9:02.00
3.000m CNV nữ Nguyễn Thị Oanh Bắc Giang 01 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 9:56.8 Kỷ lục cũ 10:02.98
Ném lao nam Nguyễn Hoài Văn Long An 01 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 68.69 Kỷ lục cũ 66.12
Bắn súng 50m súng trường 3x40 viên Nam Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội 02 12 2018 ĐHTTTQVIII 1.147 Tiêu chuẩn: 1.157 điểm Phùng Lê Huyên - Thanh Hoá - 2014
Bơi Nam - Ếch 100 m Phạm Thanh Bảo Bến Tre 02 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 1:02.42 Kỷ lục cũ 1:02.62
Nam - Tự do 1500 m Nguyễn Huy Hoàng Quảng Bình 02 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 15:17.44 Kỷ lục cũ 16:00.28
Nam - Tự do 50 m Lê Nguyễn Paul An Giang 02 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 23.01 Kỷ lục cũ 23.43
Điền kinh Marathon Nữ Phạm Thị Hồng Lệ Bình Định 02 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 2:48:21 Kỷ lục cũ 2:53:03
Phạm Thị Huệ Quảng Ninh 02 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 2:52:10 Kỷ lục cũ 2:53:03
Bắn súng 25m súng ngắn thể thao Nữ Nguyễn Thu Vân Công An Nhân Dân 03 12 2018 Đại hội TTTQVIII 581 Tiêu chuẩn: 574 điểm Lê Thị Hoàng Ngọc - Quân đội - 2014
Nguyễn Thùy Dung Quân Đội 03 12 2018 Đại hội TTTQVIII 577 Tiêu chuẩn: 574 điểm Lê Thị Hoàng Ngọc - Quân đội - 2014
50m súng trường 3x20 viên Nữ Nguyễn Thị Phương Quân Đội 03 12 2018 ĐHTTTQVIII 572 Tiêu chuẩn: 580 điểm Nguyễn Thị Phương - Quân đội - 2014
Bơi Nam - Bướm 100 m Hoàng Quý Phước Đà Nẵng 03 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 53.63 Kỷ lục cũ 54.47
Lê Nguyễn Paul An Giang 03 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 54.04 Kỷ lục cũ 54.47
Nam - Ngửa 100 m Trần Duy Khôi TP Hồ Chí Minh 03 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 55.49 Kỷ lục cũ 56.87
Nam - Tự do 400 m Nguyễn Huy Hoàng Quảng Bình 03 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:50.72 Kỷ lục cũ 3:58.86
Nguyễn Hữu Kim Sơn An Giang 03 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:53.34 Kỷ lục cũ 3:58.86
Nữ - Bướm 100 m Lê Thị Mỹ Thảo Bình Phước 03 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 1:00.80 Kỷ lục cũ 1:00.83
Nữ - Ngửa 100 m Nguyễn Thị Ánh Viên Quân Đội 03 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 1:03.71 Kỷ lục cũ 1:04.43
Bắn cung Toàn năng (70m x 2) 1 dây nữ Nguyễn Thị Ngọc Thắm An Giang 04 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 652 điểm
Toàn năng (50 m x 2) 3 dây nam Thái Hồng Quân Đắk Lắk 04 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 697 điểm
Toàn năng (50 m x 2) 3 dây nữ Châu Kiều Oanh Trà Vinh 04 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 690 điểm
Toàn năng (70m x 2) 1 dây nam Nguyễn Hoàng Phi Vũ Hải Dương 04 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 670 điểm
Bơi Nam - Ngửa 50 m Trần Duy Khôi TP Hồ Chí Minh 04 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 25.68 Kỷ lục cũ 26.87
Nguyễn Ngọc Triển Hải Phòng 04 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 26.76 Kỷ lục cũ 26.87
Nam - Tiếp sức - 400m - Hỗn hợp Đồng đội An Giang 04 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:50.14 Kỷ lục cũ 3:58.58
Đồng đội TP Hồ Chí Minh 04 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:52.93 Kỷ lục cũ 3:58.58
Đồng đội Đà Nẵng 04 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:57.23 Kỷ lục cũ 3:58.58
Nam - Tự do 800 m Nguyễn Huy Hoàng Quảng Bình 04 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 8:06.50 Kỷ lục cũ 8:18.02
Trần Tấn Triệu Long An 04 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 8:13.54 Kỷ lục cũ 8:18.02
Bắn cung 90m 3 dây nam Nguyễn Văn Đầy Vĩnh Long 05 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 340 điểm 331 điểm
Bơi Nam - Hỗn hợp 200m Trần Duy Khôi TP Hồ Chí Minh 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:03.59 Kỷ lục cũ 2:08.58
Lê Nguyễn Paul An Giang 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:04.59 Kỷ lục cũ 2:08.58
Trần Hưng Nguyên Quân Đội 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:05.03 Kỷ lục cũ 2.08.58
Trương Thế Anh Quân Đội 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:07.10 Kỷ lục cũ 2.08.58
Nam - Tự do 200 m Hoàng Quý Phước Đà Nẵng 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 1:48.57 Kỷ lục cũ 1:51.95
Nguyễn Huy Hoàng Quảng Bình 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 1:50.27 Kỷ lục cũ 1:51.95
Nữ - Hỗn hợp 400m Nguyễn Thị Ánh Viên Quân Đội 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 4:51.56 Kỷ lục cũ 4:52.08
Nữ - Ngửa 50 m Nguyễn Thị Ánh Viên Quân Đội 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 29.43 Kỷ lục cũ 29.83
Nữ - Tự do 200 m Nguyễn Thị Ánh Viên Quân Đội 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:03.23 Kỷ lục cũ 2:04.95
Cử tạ Cử đẩy hạng 48 kg nữ Ngô Thị Quyên Hải Phòng 05 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 108 kg
Cử đẩy hạng 53 kg nữ Nguyễn Thị Thúy TP Hà Nội 05 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 117 kg
Cử đẩy hạng 62 kg nam Đinh Xuân Hoàng Ninh Bình 05 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 162kg
Trịnh Văn Vinh Công An Nhân Dân 05 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 164kg
Nguyễn Ngọc Trung TP Hà Nội 05 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 161kg
Cử giật hạng 48 kg nữ Vương Thị Huyền TP Hà Nội 05 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 86 kg
Tổng cử hạng 48kg nữ Vương Thị Huyền TP Hà Nội 05 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 193 kg
Tổng cử hạng 53kg nữ Nguyễn Thị Thúy TP Hà Nội 05 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 205 kg
Bắn cung 30m 3 dây nam Nguyễn Văn Đầy Vĩnh Long 06 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 360 điểm 359 điểm
30m 3 dây nữ Châu Kiều Oanh Trà Vinh 06 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 358 điểm 357 điểm
50m 1 dây nam Nguyễn Hoàng Phi Vũ Hải Dương 06 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 336 điểm 335 điểm
50m 3 dây nữ Nguyễn Thị Nhật Lệ TP Hà Nội 06 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 341 điểm 340 điểm
Từ Thị Nam Thanh Hóa 06 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 344 điểm 340 điểm
Châu Kiều Oanh Trà Vinh 06 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 346 điểm 340 điểm
Huỳnh Thị Hồng Gấm Vĩnh Long 06 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 342 điểm 340 điểm
Bơi Nam - Bướm 50 m Lê Nguyễn Paul An Giang 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 24.36 Kỷ lục cũ 24.58
Nam - Ngửa 200 m Trần Hưng Nguyên Quân Đội 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:05.36 Kỷ lục cũ 2:06.82
Trương Thế Anh Quân Đội 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:06.26 Kỷ lục cũ 2:06.82
Nguyễn Ngọc Triển Hải Phòng 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:06.49 Kỷ lục cũ 2:06.82
Nam - Tiếp sức 4 x 200 m tự do Đồng đội Đà Nẵng 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 7:35.95 Kỷ lục cũ 7:44.84
Đồng đội TP Hồ Chí Minh 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 7:42.32 Kỷ lục cũ 7:44.84
Đồng đội Long An 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 7:43.35 Kỷ lục cũ 7:44.84
Nữ - Ếch 200 m Vũ Thị Phương Anh TP Hồ Chí Minh 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:31.75 Kỷ lục cũ 2:33.09
Nữ - Ngửa 200 m Nguyễn Thị Ánh Viên Quân Đội 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:16.44 Kỷ lục cũ 2:20.49
Cử tạ Cử đẩy hạng 69 kg nam Nguyễn Quang Trường TP Hà Nội 06 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 167kg
Cử đẩy hạng 77 kg nam Phạm Tuấn Anh Thanh Hóa 06 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 179 kg
Cử giật hạng 58 kg nữ Hoàng Thị Duyên Lào Cai 06 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 96kg
Đinh Thị Thu Uyên Công An Nhân Dân 06 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 97kg
Tổng cử hạng 58kg nữ Hoàng Thị Duyên Lào Cai 06 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 211kg
Tổng cử hạng 69kg nam Nguyễn Quang Trường TP Hà Nội 06 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 302kg
Bắn cung 3 dây nam Nguyễn Tiến Cương TP Hà Nội 07 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 150 điểm 149 điểm (Nguyễn Tiến Cương Hà Nội)
3 dây nữ Châu Kiều Oanh Trà Vinh 07 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 148 điểm 145 điểm (Nguyễn Thị Thanh Thảo Vĩnh Long)
Cử tạ Cử giật hạng 75kg nữ Nguyễn Thị Yên Thái Nguyên 07 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 101 kg
Cử giật hạng 85kg nam Đinh Hải Hưng Ninh Bình 07 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 153 kg Kỷ lục ĐH: 146 kg, 150 kg, 153 kg - Kỷ lục QG 150
Tổng cử hạng 75kg nữ Nguyễn Thị Vân TP Hà Nội 07 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 231 kg
Tổng cử hạng 85kg nam Đinh Hải Hưng Ninh Bình 07 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 330 kg Kỷ lục ĐH: 328kg, 330 kg
Bắn cung Đồng đội Nam 3 dây Đồng đội Hải Phòng 08 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 232 điểm 231 điểm (Hà Nội)
Đồng đội Nữ 3 dây Đồng đội Đắk Lắk 08 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 229 điểm 226 điểm (Vĩnh Long)
Đồng đội Vĩnh Long 08 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 231 điểm 226 (Vĩnh Long)
Cử tạ Cử đẩy hạng 105kg nam Trần Đình Thắng Hải Dương 08 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 207 kg Kỷ lục ĐH: 194 kg, 197 kg, 207 kg
Cử đẩy hạng trên 105kg nam Bùi A Sùng Hải Phòng 08 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 182 kg
Bắn cung Đôi Nam Nữ 3 dây kỷ lục Đồng đội Đắk Lắk 09 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 155 điểm 152 điểm (Hà Nội)
Đồng đội Hải Dương 09 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 158 điểm 152 điểm (Hà Nội)
Đồng đội Vĩnh Long 09 12 2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội 153 điểm 152 điểm (Hà Nội)
   
Kỷ lục: Quốc gia
Môn thi Nội dung Tên Đoàn Ngày Nơi đạt kỷ lục Kết quả Ghi chú
Lặn 100m VHCV nữ Phạm Thị Thu Hải Dương 26 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 40.62 Kỷ lục cũ 41.00
Trần Thị Huyền Trang TP Hà Nội 26 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 40.71 Kỷ lục cũ 41.00
Nguyễn Thị Tâm Thanh Hóa 26 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 40.78 Kỷ lục cũ 41.00
4x100m VHCV nữ Đồng đội TP Hà Nội 26 11 2018 Cung thề thao dưới nước Mỹ Đình 2:45.21 Kỷ lục cũ 2:49.46
Đồng đội Đà Nẵng 26 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 2:45.67 Kỷ lục cũ 2:49.46
800m VHCV nữ Trần Thị Trang Điểm Quảng Bình 26 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 6:58.51 Kỷ lục cũ 7:00.17
Điền kinh 100m Nam Ngần Ngọc Nghĩa Công An Nhân Dân 27 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 10.47 Kỷ lục cũ 10.48
Lặn 100m khí tài nữ Nguyễn Thị Lan Vy Đà Nẵng 27 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 38.09 Kỷ lục cũ 38.12
Trần Thị Huyền Trang TP Hà Nội 27 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 38.11 Kỷ lục cũ 38.12
200m CVĐ nam Phan Đức Toản Quảng Bình 27 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 1:37.67 Kỷ lục cũ 1:38.56
200m CVĐ nữ Ngân Thị Nhiên Thanh Hóa 27 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 1:48.01 Kỷ lục cũ 1:50.10
Cao Thị Duyên Thanh Hóa 27 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 1:49.66 Kỷ lục cũ 1:50.10
100m CVĐ nữ Cao Thị Duyên Thanh Hóa 28 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 48.68 Kỷ lục cũ 49.00
400m khí tài nữ Trần Thị Trúc Linh Quân Đội 28 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 3:07.19 Kỷ lục cũ 3:09.14
Nguyễn Thị Hằng Đà Nẵng 28 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 3:07.23 Kỷ lục cũ 3:09.14
400m VHCV nữ Lưu Thị Thanh Thư TP Hà Nội 28 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 3:19.90 Kỷ lục cũ 3:22.15
Trần Thị Trang Điểm Quảng Bình 28 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 3:20.58 Kỷ lục cũ 3:22.15
50m VHCV nữ Nguyễn Thị Tâm Thanh Hóa 28 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 18.27 Kỷ lục cũ 18.38
Điền kinh TS HH 4x400m - Nam , Nữ Đồng đội Thanh Hóa 29 11 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 3:23.06 Kỷ lục cũ 3:39.02
Lặn 200m VHCV nữ Nguyễn Thị Tâm Thanh Hóa 29 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 1:30.53 Kỷ lục cũ 1:34.18
Lưu Thị Thanh Thư TP Hà Nội 29 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 1:32.67 Kỷ lục cũ 1:34.18
4x200m VHCV nữ Đồng đội Đà Nẵng 29 11 2018 Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình 6:15.07 Kỷ lục cũ 6:24.32
Điền kinh Ném lao nữ Lò Thị Hoàng Sơn La 01 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 56.15 Kỷ lục cũ 53.09
Bùi Thị Xuân Quân Đội 01 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 54.69 Kỷ lục cũ 53.09
Nhảy sào nam Nguyễn Văn Huệ Hải Dương 01 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 4.92 Kỷ lục cũ 4.91
Bơi Nam Nữ - Tự do phối hợp 400m Đồng đội TP Hồ Chí Minh 02 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:39.30 Kỷ lục cũ 3:47.01
Đồng đội Quân Đội 02 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:42.71 Kỷ lục cũ 3:47.01
Đồng đội Đà Nẵng 02 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:44.08 Kỷ lục cũ 3:47.01
Nam Nữ - Tiếp sức 4 x 100 m hỗn hợp Đồng đội TP Hồ Chí Minh 03 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 4:02.23 Kỷ lục cũ 4:02.60
Nam - Bướm 200 m Nguyễn Huy Hoàng Quảng Bình 04 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 1:59.59 Kỷ lục cũ 1:59.96
Nam - Ngửa 50 m Lê Nguyễn Paul An Giang 04 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 25.54 Kỷ lục cũ 25.57
Nữ - Bướm 200 m Lê Thị Mỹ Thảo Bình Phước 04 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:10.92 Kỷ lục cũ 2:11.12
Nữ - Tiếp sức - 400m - Hỗn hợp Đồng đội TP Hồ Chí Minh 04 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 4:21.18 Kỷ lục cũ 4:24.03
Nam - Tiếp sức 4 x 100 m tự do Đồng đội Đà Nẵng 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:28.77 Kỷ lục cũ 3:29.82
Đồng đội An Giang 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:29.31 Kỷ lục cũ 3:29.82
Đồng đội TP Hồ Chí Minh 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:29.47 Kỷ lục cũ 3:29.82
Nữ - Tiếp sức 4 x 100 m tự do Đồng đội TP Hồ Chí Minh 05 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:53.42 Kỷ lục cũ 3:57.54
Nam - Ếch 200 m Phạm Thanh Bảo Bến Tre 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:14.69 Kỷ lục cũ 2:15.25
Nam - Ngửa 200 m Trần Duy Khôi TP Hồ Chí Minh 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:02.16 Kỷ lục cũ 2:02.44
Nữ - Tiếp sức 4 x 200 m tự do Đồng đội TP Hồ Chí Minh 06 12 2018 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 8:34.50 Kỷ lục cũ 8:39.68
Cử tạ Cử đẩy hạng 75kg nữ Nguyễn Thị Vân TP Hà Nội 07 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 131 kg
Cử đẩy hạng 105kg nam Nguyễn Minh Quang TP Hồ Chí Minh 08 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 196 kg Kỷ lục ĐH: 186 kg, 193 kg, 196 kg - Kỷ lục QG: 196 kg
Cử đẩy hạng trên 105kg nam Nguyễn Văn Trọng An Giang 08 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 208 kg Kỷ lục ĐH : 192 kg, 208 kg - Kỷ lục QG : 208 kg
Cử giật hạng 105kg nam Nguyễn Minh Quang TP Hồ Chí Minh 08 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 160 kg Kỷ lục ĐH: 150 kg, 155 kg, 160 kg - Kỷ lục QG: 160 kg
Cử giật hạng trên 105kg nam Nguyễn Văn Trọng An Giang 08 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 167 kg Kỷ lục ĐH : 155 kg, 163 kg, 167 kg - Kỷ lục QG : 167 kg
Tổng cử hạng 105kg nam Nguyễn Minh Quang TP Hồ Chí Minh 08 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 356 kg Kỷ lục ĐH: 346 kg, 353 kg, 356 kg - Kỷ lục QG: 356 kg
Trần Đình Thắng Hải Dương 08 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 357 kg Kỷ lục ĐH: 357 kg - Kỷ lục QG: 357 kg
Tổng cử hạng trên 105kg nam Nguyễn Văn Trọng An Giang 08 12 2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) 375 kg Kỷ lục ĐH : 375 kg - Kỷ lục QG 375 kg